Onze 'red'-diensten: de mens

Effectiviteitscan©

De Effectiviteitscan is het startpunt van onze dienstverlening. De scan is gebaseerd op recent wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met Nyenrode Business Universiteit en brengt in beeld op welke onderdelen teams begeleid en gecoacht dienen te worden om het zelfstandig resultaat te verbeteren. Door het kunnen hanteren van een gerichte en doeltreffende aanpak is de kans op daadwerkelijke verbetering groot.
De scan wordt via ons online portaal beschikbaar gesteld en het invullen duurt ongeveer 20 minuten.

Teamtraining en -coaching

Indien nodig en gewenst kan Redblue gerichte trainingen inzetten. Hierbij valt te denken aan trainingen op het gebied van openheid en communicatie, commerciële training en coaching on the job door het helpen overwinnen van problemen en drempels in het alledaagse werk.

Individuele coaching en begeleiding

Waar nodig werkt Redblue samen met zeer ervaren coaches en loopbaanbegeleiders die individuele medewerkers kunnen helpen ontwikkelen in specifieke persoonlijke aspecten.

Managementbackup

De uitkomsten van onze analyse vragen veelal om stijlflexibiliteit van het management, iets wat niet altijd makkelijk is in de praktijk. Redblue geeft daarom praktische ondersteuning aan het management in de te nemen stappen. De invulling hiervan zal per situatie verschillen. Te denken valt aan regelmatig aanwezig zijn op de afdeling, voorbespreken van coachgesprekken en/of bespreken van voortgang in managementteamoverleggen.

Interimmanagement

Indien er tijdelijk onvoldoende managementcapaciteit aanwezig is, levert Redblue ervaren interimmanagers die ‘Redblue’ in hun hart zijn: een goede balans tussen aandacht voor mens en processen.