“Hoe kan ik de prestaties van mijn medewerkers verbeteren zonder een overkill aan controles en regels?”

Redblue staat voor effectiviteit van mensen en processen

Door de toenemende dynamiek waarin organisaties moeten opereren, zijn de eisen die gesteld worden aan medewerkers sterk toegenomen. Een veelgehoorde vraag vanuit management is waarom er zoveel regels, procedures en controles nodig zijn om het gewenste resultaat te behalen?

Redblue biedt antwoord op een overkill aan procedures en controles, lage bevlogenheid, gemis aan ondernemerschap en een lage mate van zelfstandige kwaliteit.

De vicueuze cirkel van disbalans tussen mens (‘red’) en procedures (‘blue’).

Redblue helpt organisaties deze balans te hervinden door het bieden van inzicht en ondersteuning.

Inzicht:

  • In de persoonlijke factoren die medewerkers belemmeren zelfstandig het gewenste resultaat te behalen;

  • In de wijze waarop processen lean en mean kunnen worden ingericht.

Ondersteuning:

  • Bij de te nemen stappen om de belemmeringen weg te nemen.