“Eigeneffectiviteit bepaalt voor 32% het zelfstandig resultaat!”

 Kennis, ervaring en skills zijn zeer belangrijk, echter leiden zij pas tot een goed resultaat wanneer er sprake is van voldoende eigeneffectiviteit.

Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat eigeneffectiviteit voor 32% het zelfstandig resultaat bepaalt waarbij eigeneffectiviteit staat voor de mate waarin een individu geloof heeft in zijn kans op succes.
Eigeneffectiviteit op het werk wordt door uiteenlopende factoren beïnvloed. Denk hierbij aan persoonlijke factoren (bijv. stressbestendigheid, optimisme, zelfrespect etc.) en zaken als teamsamenwerking en jobfactoren (bijv. beslissingsruimte, ervaren complexiteit van het werk etc.).

Om de mate van eigeneffectiviteit in beeld te brengen heeft Redblue de Effectiviteitscan© ontwikkeld. De scan is gebaseerd op recent wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met Nyenrode Business Universiteit.
De Effectiviteitscan© brengt in beeld op welke onderdelen het team en individuele medewerkers begeleid en gecoacht dienen te worden om hun zelfstandig resultaat te verbeteren. Door het kunnen hanteren van een gerichte en doeltreffende aanpak is de kans op daadwerkelijke verbetering groot.
De scan wordt via ons online portaal beschikbaar gesteld en het invullen duurt ongeveer 20 minuten. Individuele uitkomsten worden direct teruggekoppeld aan de deelnemer.
De leidingevende ontvangt uitkomsten op teamniveau waarbij er direct inzicht is in de belangrijkste sterke en ontwikkelpunten.